30-611 Kraków ul. M i B Wysłuchów 4/45
+48 (12)358 5463

Dokumenty do pobrania

Przydatne linki

Obsługiwane podmioty

O Nas

Ponieważ od wielu lat prowadzimy działalność w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych,  chcielibyśmy zaproponować Państwu nasze usługi.

Jesteśmy podmiotem związanym wyłącznie z klientem, reprezentując jego interesy wobec zakładów ubezpieczeń.

Gwarantujemy wszechstronną i kompleksową obsługę ubezpieczeniową . Zapewniamy indywidualne podejście do każdego z naszych partnerów oraz  optymalizację programu ubezpieczeń,  współorganizujemy i wspieramy politykę w zakresie risk management.

Naszym klientom zapewniamy:

 • identyfikację ryzyk i zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia,
 • kompleksową analizę zawartych umów ubezpieczenia,
 • budowę optymalnych programów w obszarze zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
 • analizę kosztów związanych z ubezpieczeniem,
 • poszukiwanie nowatorskich produktów ubezpieczeniowych związanych z Państwa branżą,
 • tworzenie programów ubezpieczeniowych dedykowanych poszczególnym podmiotom bądź branżom,
 • analizę ofert ubezpieczenia wraz z rekomendacją oferty najkorzystniejszej dla klienta,
 • wdrażanie programów ubezpieczeniowych poprzez doprowadzenie do zawarcia właściwych umów ubezpieczenia,
 • monitoring przebiegu umów ubezpieczenia,
 • uczestnictwo w procesie likwidacji szkód, m. in. analiza dokumentacji szkodowej, weryfikacja wysokości przyznanych odszkodowań, negocjacje z ubezpieczycielami,
 • prowadzenie spotkań i szkoleń dla naszych partnerów.

Zamów rozmowę z konsultantem

Zostaw swoje dane, a nasz konsultant oddzwoni do Ciebie

Dlaczego broker

Broker Ubezpieczeniowy

Duża liczba zakładów ubezpieczeń konkurujących ze sobą ilością i rodzajem produktów jest dla potencjalnego klienta zjawiskiem korzystnym. Jednak ubezpieczony ma słabszą pozycję wobec towarzystwa, ponieważ to ono dyktuje warunki ubezpieczeń i składkę.

Dodatkowo, dochodzi do tego brak specjalistycznej wiedzy w społeczeństwie. Jest to zjawisko całkowicie naturalne, gdyż postępująca specjalizacja uniemożliwia prawidłowe rozeznanie wszystkich zagadnień z tego zakresu.

Stroną wspomagającą klienta w podejmowaniu decyzji jest broker ubezpieczeniowy, który występuje w roli profesjonalnego doradcy. Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej, działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego (broker pełnomocnik lub pośrednik).

Broker jest zatem niezależnym pośrednikiem działającym w interesie swojego klienta.

Podejmuje się on zawodowo zawarcia lub pośredniczenia przy zawarciu umowy ubezpieczenia oraz ewentualnie opracowania i realizowania roszczeń ubezpieczającego wobec zakładu ubezpieczeń. Wyżej wspomniana Ustawa o działalności ubezpieczeniowej mówi, że działalność brokerską mogą podejmować osoby fizyczne lub prawne, pod warunkiem uzyskania zezwolenia organu nadzoru, czyli Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeniowego. Wprowadzenie tego wymogu jest wyrazem troski państwa o zapewnienie prawidłowości funkcjonowania działalności brokerskiej i ochrony interesów ubezpieczonych.

Czym różni się broker od agenta ubezpieczeniowego?

Jest kilka cech, które łączą oba te zawody. Zarówno agent, jak i broker są pośrednikami ubezpieczeniowymi. Ich działalność regulowana jest Ustawą o działalności ubezpieczeniowej. Osoby wykonujące obie te profesje powinny cechować się prawością i uczciwością. W związku z prowadzoną działalnością i wszelkimi uzyskiwanymi od swoich Klientów informacjami agent i broker są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej.

Występują jednak między nimi różnice, szczególnie ważne z Twojego punktu widzenia.

Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz towarzystwa, z którym wiąże go umowa agencyjna. W rozmowie z Tobą będzie starał się przedstawić jak najlepsze aspekty ubezpieczenia w towarzystwie, na rzecz którego pracuje. Jest to zupełnie naturalne.

Broker ubezpieczeniowy działa w Twoim imieniu i jako Twój przedstawiciel lub pełnomocnik nie może być związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie pozostaje w żadnym stosunku pracy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Przedstawia oferty ubezpieczeń z różnych towarzystw, co daje Ci możliwość wyboru najlepszych warunków ubezpieczenia. Jeżeli wybór właściwej oferty staje się trudny, broker pomaga Ci w dokonaniu porównania różnych ofert. Pozycja brokera, niezwiązanego z żadnym zakładem ubezpieczeń, zapewnia jego bezstronność w podejmowaniu działań.

Ile kosztuje nasza usługa?

Dla klienta nasza usługa jest całkowicie bezpłatna! Wynagrodzenie otrzymujemy od towarzystwa ubezpieczeniowego, które wyraża chęć współpracy z klientem. W odróżnieniu od prowizji agencyjnych wynagrodzenie brokerów jest prawie takie samo we wszystkich towarzystwach. Wybór ubezpieczyciela nie ma wpływu na nasze honorarium.

Nasi partnerzy

Ubezpieczenia należą do najszybciej rozwijających się, a jednocześnie różnicujących, sektorów gospodarczych na świecie. Powoduje to, iż złożoność  i różnorodność  tematów, którymi musimy się zajmować i uczestniczyć w ich rozwiązywaniu, wymusza na nas konieczność współpracy ze specjalistami branżowymi.

adw. Piotr Augustyn
502 678 195
www.amgadwokaci.pl

F.H.U SUPOBER Bernard Pieróg
Ochrona przeciwpożarowa
www.supober.pl

Biuro Usług Księgowych SALDO mgr Irena Szmerling-Kobak
www.saldo.krakow.pl