30-611 Kraków ul. M i B Wysłuchów 4/45
+48 (12)358 5463

Likwidacja szkód

SCRIBO Biuro Brokerskie aktywnie wspiera swoich Klientów w przypadku wystąpienia szkody.

Nasza wiedza oraz doświadczenie pomagają w skutecznym i sprawnym zlikwidowaniu szkody. Staramy się w jak najmniejszym stopniu angażować naszych Klientów, biorąc czynny udział w procesie uzyskiwania odszkodowania i przejmując kontakt z ubezpieczycielem.

Na  potrzeby likwidacji szkody wykonujemy między innymi następujące czynności:

?    24h serwis telefoniczny dla Klientów,

?    Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela w imieniu Klienta,

?    Pomoc w kompletowaniu dokumentacji szkodowej i jej analiza na każdym etapie postępowania odszkodowawczego,

?    Monitorowanie działań ubezpieczyciela,

?    Weryfikacja wydanej decyzji ,ocena zgodności decyzji z warunkami umowy,

?    Prowadzenie postępowania odwoławczego w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.

Na każdym etapie współpracy zapewniamy profesjonalne doradztwo brokerskie i jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.