Telefon  +48 886 225 942        

Telefon  +48 602 659 330          

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Spotkanie biznesowe w celu podpisana dokumentów

 

Dlaczego broker

Broker Ubezpieczeniowy

Duża liczba zakładów ubezpieczeń konkurujących ze sobą ilością i rodzajem produktów jest dla potencjalnego klienta zjawiskiem korzystnym. Jednak ubezpieczony ma słabszą pozycję wobec towarzystwa, ponieważ to ono dyktuje warunki ubezpieczeń i składkę.

Dodatkowo, dochodzi do tego brak specjalistycznej wiedzy w społeczeństwie. Jest to zjawisko całkowicie naturalne, gdyż postępująca specjalizacja uniemożliwia prawidłowe rozeznanie wszystkich zagadnień z tego zakresu.

Stroną wspomagającą klienta w podejmowaniu decyzji jest broker ubezpieczeniowy, który występuje w roli profesjonalnego doradcy. Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej, działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego (broker pełnomocnik lub pośrednik).

Broker jest zatem niezależnym pośrednikiem działającym w interesie swojego klienta.

Podejmuje się on zawodowo zawarcia lub pośredniczenia przy zawarciu umowy ubezpieczenia oraz ewentualnie opracowania i realizowania roszczeń ubezpieczającego wobec zakładu ubezpieczeń. Wyżej wspomniana Ustawa o działalności ubezpieczeniowej mówi, że działalność brokerską mogą podejmować osoby fizyczne lub prawne, pod warunkiem uzyskania zezwolenia organu nadzoru, czyli Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeniowego. Wprowadzenie tego wymogu jest wyrazem troski państwa o zapewnienie prawidłowości funkcjonowania działalności brokerskiej i ochrony interesów ubezpieczonych.

 

Czym różni się broker od agenta ubezpieczeniowego?

Jest kilka cech, które łączą oba te zawody. Zarówno agent, jak i broker są pośrednikami ubezpieczeniowymi. Ich działalność regulowana jest Ustawą o działalności ubezpieczeniowej. Osoby wykonujące obie te profesje powinny cechować się prawością i uczciwością. W związku z prowadzoną działalnością i wszelkimi uzyskiwanymi od swoich Klientów informacjami agent i broker są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej.

Występują jednak między nimi różnice, szczególnie ważne z Twojego punktu widzenia.

Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz towarzystwa, z którym wiąże go umowa agencyjna. W rozmowie z Tobą będzie starał się przedstawić jak najlepsze aspekty ubezpieczenia w towarzystwie, na rzecz którego pracuje. Jest to zupełnie naturalne.

Broker ubezpieczeniowy działa w Twoim imieniu i jako Twój przedstawiciel lub pełnomocnik nie może być związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie pozostaje w żadnym stosunku pracy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Przedstawia oferty ubezpieczeń z różnych towarzystw, co daje Ci możliwość wyboru najlepszych warunków ubezpieczenia. Jeżeli wybór właściwej oferty staje się trudny, broker pomaga Ci w dokonaniu porównania różnych ofert. Pozycja brokera, niezwiązanego z żadnym zakładem ubezpieczeń, zapewnia jego bezstronność w podejmowaniu działań.

Ile kosztuje nasza usługa?

Dla klienta nasza usługa jest całkowicie bezpłatna! Wynagrodzenie otrzymujemy od towarzystwa ubezpieczeniowego, które wyraża chęć współpracy z klientem. W odróżnieniu od prowizji agencyjnych wynagrodzenie brokerów jest prawie takie samo we wszystkich towarzystwach. Wybór ubezpieczyciela nie ma wpływu na nasze honorarium.

 

Specjalista czytający dane z wykresu